Info panel - katalog

Rododendorny - Pěstování, hnojení a výsadba

Pěstování rododendronů

Při pěstování rododendronů je třeba myslet na to, že se jedná o rostliny z chudé lesní půdy s dostatkem humusu a že pochází z oblastní velmi bohatých na srážky. Půdu vyžadují rododendrony propustnou, vzdušnou a kyselou, hodnota pH pro rododendrony by měly mít hodnoty 4,5-5,5. Proto je příprava samotného pěstebního substrátu velmi důležitá a nelze ji podcenit.
Nejvhodnější zeminou pro pro pěstování rododendronů je hrubá, vláknitá rašelina. Splňuje všechny požadavky, je vzdušná, velmi snadno přijímá vodu, a dobře ji drží. Má velmi nízskou hodnotu pH. Velmi vhodná je také borová hrabanka, která obsahuje z velké části zetlelé jehličí, má podobné vlastnosti jako rašelina, a prakticky ideální hodnotu pH mezi 4,5-5,0. Listovka není pro pěstování pěnišníků příliš vhodná, lze ji použít pouze jako přídavek na doplnění maximálně z jedné třetiny objemu.
Borová kůra - borka - má výbornou nakypřovací schopnost a velmi dobře drží i vláhu, je velmi vhodná jako přídavek do směsí zeminy. Často se přidává k substrátu směs pilin nebo hoblin, které také velmi dobře drží vláhu a kypří těžší půdy. pro zvýšení propustnosti lze použít i písek nebo perlit.

V okrasných školkách se běžně setkáme s rododendrony v plastových kontejnerech. Tento subtrát je obyvkle tvořen rašelinou a drcenou borovou kůrou, a není příliš bohatý na živiny. Proto se do něj přidávají pomalurozpustná hnojiva a rododendrony se přihnojují také během vegetace. Při výsadbě doporučujem kořeny zlehla oklepat, namočit do vody, a připravit dostatečně velkou jámu, a tu vyplnit výše popsanými druhy subtrátu, nebo zakouit již hotový subtrát pro rododendrony.

Hnojení rododendronů

Hrubé organické substráty, ve kterých se obvykle rododendrony pěstují, jsou velmi chudé na živiny. Je nutné je obohacovat dusíkem, protože ten se z nich velmi snadno vyplavuje. Velice vhodným přírodním hnojivem je kompostovaná chlévská mrva, dávka 10kg na 1m3 postačí na několik let předem, je třeba ji zapravit do půdy, nebo do jámy před výsadbou. Z klasických minerálních hnojiv je možné použití Cereritu, naprosto nevhodná jsou hnojiva s obsahem uhličitanu vápenatého. Z čistých dusíkatých hnojiv je možné použití síranu amonného. Rododendrony také vyžadují dostatek fosforu a draslíku, z běžných hnojiv je vhodný síran draselný, draselná sůl nebo superfosfát. Dusíkatými hnojivy hnojíme jen na jaře, v dubnu, nejdéle v květnu. Pozdější hnojení způsobí nárůst zelených výhonů,, které již nestihnou do zimy vyzrát a zmrznou. Pokud chceme podpořit bohaté kvetení, použijeme zálivku či jemný posyp síranem draselným

V souvislosti s hnojením rododendronů je třeba zmínit nutnost velmi dobré zálivky, velmi důležitá je na jaře, aby rostliny dobře rozvili květní pupeny, pak i v červnu a červenci, kdy rostliny nasazují nové výhony, a také na podzim, ještě před příchodem mrazů. Díky substrátu, který při vyschnutí špatně přijímá vodu, většina rododendronů přes zimu nezmrzne ,ale zaschne. Ideální pro zálivku je dešťová vody, nevhodná je vápenitá vody, nebo v létě velmi studená voda ze studny.

Výsadba rododendronů

Nejvhodnějším subtsrátem pro výsadbu je hrubá rašelina, na stanovištích s jehličnatou půdou můžeme rašelinu pouze přimíchat. pro výsadbu se osvědčují jednak speciální substráty pro rododendrony, dobře fungují i zeminy s příměsí dřeva ( piliny, hobliny, borka atd.) Zeminu před výsadbou doplníme pomalu rozpustnými minerálními hnojivy, nebo odleželou chlévskou mrvou.
Nejsou li kořenové baly rododendronů dostatečně vlhké, máčíme je nejméně hodinu před výsadbou ve vodě, aby baly kolem kořenů velmi dobře nasákly vodou. Keře do jámy sázíme tak hluboko, jak byly pěstovány v okrasné školce. Při výsadbě do příliš velké hloubky vytváří rostliny nové kořeny výše, čímž se velmi oslabuje. Keře v zemině dobře upevníme, a velmi pečlivě zalijeme. Zálivku pak po několik dalších dnů opakujeme. Největší nároky na vláhu mají rostliny na jaře - to nasazují na květy, pak uprostřed léta, a těsně před příchodem mrazů. Pokud není dostatek srážek, je nutné rostliny zalévat, nebo k nim zavést závlahu ve formě automatického závlahového systému nebo kapkové závlahy. 
 

Produkt
Jméno a příjmení:
E-Mail:
Telefon:
Dotaz: